Lång erfarenhet och kunskap inom branschen!

Vi är specialiserade på  testamenten, bodelning och bouppteckning.

Boutredning

 • Bouppteckning
 • Arvskiften
 • Testamenten
 • Äktenskapsförord
 • Gåvobrev
 • Överlåterser
 • Reverser
 • Bodelning

 

Dödsbon

 • Lösöre, värderingar
 • Försäljning av dödsbon
 • Transport
 • Städning

Skogskiften

Fastighetsförmedling